Audyt procesów
Audyt windykatorów
Audyt Rozmów
Inne Audyty

Audyt Procesów

- badanie procedur
- badanie scenariuszy
- zalecenia zmian
- wsparcie poaudytowe

Audyt procesów
Audyt windykatorów
Audyt Rozmów
Inne Audyty

Audyt Windykatorów

- określenie poziomu
- ocena potencjału
- zalety i rezerwy
- punktacja systemem GEKKO

Audyt procesów
Audyt windykatorów
Audyt Rozmów
Inne Audyty

Audyt Rozmów

- wskazanie błędów
- wskazanie ryzyk
- kierunki poprawy
- porównanie do branży

Audyt procesów
Audyt windykatorów
Audyt Rozmów
Inne Audyty

Inne Audyty

- Audyt Wezwań do Zapłaty   
- Audyt Systemu Motywacji  
- Audyt Ryzyk Prawnych
- Audyt Ewaluacji Rozmów

Należymy do:

     

Współpraca: